De uitvaart

Wat doet Uitvaartverzorging Jan Tijssen voor u?

Na een overlijden volgt er een emotionele en drukke tijd. Binnen 6 werkdagen moet de begrafenis of crematie worden geregeld. Jan Tijssen Uitvaartverzorging helpt u daarbij. Uw verdriet kunnen we niet van u overnemen. Wel kunnen we u veel regelwerk uit handen nemen en met u meedenken.

Deze werkzaamheden nemen wij u direct uit handen:

– Bij de Burgerlijke Stand doen wij de aangifte van het overlijden
– Ook andere administratieve handelingen die nodig zijn, nemen wij van u over
– Wij verzorgen het opbaren thuis of in het rouwcentrum
– Bij de afhandeling van de levens- of uitvaartverzekering nemen wij u zoveel mogelijk werk uit handen
– Wij reserveren de begraafplaats of het crematorium
– Samen met u stellen wij de rouwkaarten op, verzorgen we de vormgeving, het drukwerk en de verzending. Dat geldt eventueel ook voor een dankbetuiging.
– Wij maken de advertentie op en zorgen voor plaatsing in regionale of landelijke dagbladen
– Wij bieden ondersteuning bij de invulling van de uitvaart
– De uitvaartkist en eventueel het rouwvervoer en de bloemstukken worden door ons verzorgd
– Wij begeleiden de begrafenis- of crematieplechtigheid
– Na de uitvaart kunt nazorg, advies en ondersteuning van ons verwachten

Hoe te handelen bij een overlijden?

Overlijdt uw dierbare thuis? Neemt u dan contact op met de huisarts of de huisartsenpost. In een ziekenhuis of zorgcentrum doet u dit in overleg met de verpleging en verzorging. Daarna kunt u met ons contact opnemen door dit nummer te bellen: 0344-61 30 07 [dag en nacht].
Als eerste komt de uitvaartverzorger. Vanaf het eerste bezoek is hij uw vaste uitvaartbegeleider, iemand die u adviseert, naar u luistert en begeleidt bij het vormgeven van het afscheid. Hij zet direct alles in gang. De overledene wordt verzorgd en opgebaard op de plek die u wilt. De uitvaart wordt besproken en geregeld. Daarbij nemen wij u zoveel mogelijk regelwerk uit handen.
Het is belangrijk dat u weet: alles wat u wilt, gaan wij – voor zover dat kan en dat is bijna alles – verzorgen.


Neem contact op

Neem contact met ons op voor meer informatie en eventueel een vrijblijvende offerte.

 0344-61 30 07  jantijssen@uvjt.nl